🙂🤍🖇 FTMMHRD 

مهرداد هادی قورقی

من یک
مهرداد هادی قورقی

درباره من

متولد سال هجری شمی دانشجوی رشته آی تی نرم افزار  در دانشگاه  …. علاقمند به حوزه امنیت ، طراحی سایت و فتوشاپ ، گرافیسک  و علاقمند به خواندن  کتاب های جهان موازی و داستان های تخیلی و مامورایی

شرکت های مدیرت شده : ظریف بار ، هادی بار ، ظریفان بار 

توانایی ها

HTML
0%
PHP
0%
JAVASCRIPT
0%
CSS
0%
WORDPRESS
0%
SEO
0%

تماس با من

فرم

********98

mehrdadhadi1382@gmail.com

IR , Kurdistan